TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Cơ quan Liên đoàn Lao động TP. Cần Thơ

 
- Địa chỉ : 57 Lê Lợi, P.Cái Khế, Q. Ninh Kiều,TP.Cần Thơ
- Điện thoại : (0292) 3820521
- Email vanphong@ldldct.org.vn