NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN - KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023.

Cơ quan Liên đoàn Lao động TP. Cần Thơ

 
- Địa chỉ : 57 Lê Lợi, P.Cái Khế, Q. Ninh Kiều,TP.Cần Thơ
- Điện thoại : (0292) 3820521
- Email vanphong@ldldct.org.vn