TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Cơ quan Liên đoàn Lao động TP. Cần Thơ

 
- Địa chỉ : 57 Lê Lợi, P.Cái Khế, Q. Ninh Kiều,TP.Cần Thơ
- Điện thoại : (0292) 3820521
- Email vanphong@ldldct.org.vn
   
 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung