NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Công đoàn Bưu điện TP Cần Thơ nhiều hoạt động thiết thực Hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em”, “Ngày gia đình Việt Nam” năm 2015.

        Hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em Việt Nam” và “Ngày Gia đình Việt Nam” năm 2015, Công đoàn Bưu điện TP. Cần Thơ đã vận động CBCNV hưởng ứng, tham gia với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa; hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”; triển khai tuyên truyền các khẩu hiệu: “Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động”, “Đầu tư cho trẻ em – Đầu tư cho tương lai đất nước”… .Bên cạnh đó, Công đoàn đã tổ chức tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc và chuẩn mực của gia đình Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tiêu chí: “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”. Lồng ghép các nội dung hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, công tác dân số, sức khỏe sinh sản trong CBCNVCLĐ.

        Hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em Việt Nam” và “Ngày Gia đình Việt Nam” năm 2015, Công đoàn Bưu điện TP. Cần Thơ đã vận động CBCNV hưởng ứng, tham gia với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa; hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”; triển khai tuyên truyền các khẩu hiệu: “Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động”, “Đầu tư cho trẻ em – Đầu tư cho tương lai đất nước”… .Bên cạnh đó, Công đoàn đã tổ chức tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc và chuẩn mực của gia đình Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tiêu chí: “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”. Lồng ghép các nội dung hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, công tác dân số, sức khỏe sinh sản trong CBCNVCLĐ.
        Trong thời gian qua, Công đoàn Bưu điện TP. Cần Thơ đã kịp thời động viên, trợ cấp khó khăn đột xuất cho 06 gia đình CBCNV với tổng số tiền 1.200.000đ. Tổ chức thăm hỏi 03 gia đình CBCNV bị bệnh hiểm nghèo, dị tật bẩm sinh với tổng số tiền 1.500.000đ (một triệu năm trăm ngàn đồng), động viên CBCNV gắn bó cùng với sự phát triển của đơn vị. Tặng 250 phần quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, tổng số tiền 15.000.000đ. Khen thưởng thành tích học tập 141 cháu con CBCNV Bưu điện, tổng số tiền thưởng là 24.400.000đ, đề nghị Ngành khen 12 cháu. Đóng góp hỗ trợ trẻ em nghèo nhân ngày khai giảng năm học mới 2.000.000đ.
       Cùng với các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” và “Ngày gia đình Việt Nam” năm 2015, Công đoàn Bưu điện TP. Cần Thơ tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CBCNVCLĐ gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Vận động nữ CBCNVCLĐ tích cực tham gia chương trình thi đua năm 2015 với quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2015; Kết thúc phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2015 đã xét tặng giấy khen Công đoàn BĐTP cho 01 tập thể và 28 cá nhân, đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng 03 tập thể và 03 cá nhân.
Minh Khuyên