NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN - KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023. CHÀO MỪNG 137 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/05/1886 - 01/05/2023). NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2023). TINH THẦN NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 BẤT DIỆT!

Công đoàn Bưu điện thành phố Cần Thơ: Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2015.

    Ngày 27/06/2015 Công đoàn Bưu điện thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2015. Đến dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Đắt – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Bưu điện TP Cần Thơ; các đồng chí trong BTV, BCH Công đoàn BĐTP, Chủ tịch các CĐCS thành viên.

               Ngày 27/06/2015 Công đoàn Bưu điện thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2015. Đến dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Đắt – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Bưu điện TP Cần Thơ; các đồng chí trong BTV, BCH Công đoàn BĐTP, Chủ tịch các CĐCS thành viên.
               6 tháng đầu năm, Công đoàn Bưu điện TP. Cần Thơ đã tham gia cùng chuyên môn tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động của công đoàn, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh; phát động các phong trào thi đua với quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2015. Trong đó, nổi bật là  phong trào: Thi đua “Nâng cao chất lượng các dịch vụ BCCP năm 2015; “Thi đua đổi mới hoạt động điểm Bưu điện văn hóa xã năm 2015”; “Thi đua Sáng kiến, sáng tạo VNPOST-2015”; “Thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm ngày thành lập Ngành Bưu điện”. Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”;  Kết thúc các phong trào thi đua,. Bưu điện TP Cần Thơ đã xét khen thưởng 15 tập thể và 67 cá nhân với tổng số tiền 66.900.000đ. Phong trào thi đua “Khuyến khích bán hàng dịch vụ chuyển phát nhanh EMS” đã xét chọn 01 cá nhân đi tham quan du lịch Nhật Bản và 06 cá nhân đi du lịch Đà Nẵng. 05 cá nhân được Tổng  Công ty khen thưởng Danh hiệu “Bưu tá tận tụy”, “Khai thác viên giỏi”, “Vận chuyển Bưu chính giỏi” và Bưu tá xã,  nhân viên Văn hóa xã có thành tích xuất sắc. Đăng ký giải pháp “Đổi mới  hoạt động điểm Bưu điện Văn hóa xã” lập thành tích chào mừng 70 năm ngày truyền thống Ngành Bưu điện.
              Trong 6 tháng cuối năm 2015, Công đoàn tiếp tục tuyên truyền vận động CBCNVC-LĐ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh. Phối hợp cùng chuyên môn quan tâm phát triển dịch vụ mới, nâng cao chất lượng dịch vụ hiện có, thực hiện tốt công tác bán hàng, chăm sóc khách hàng. Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống Ngành Bưu điện. Tổ chức  Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ và khen thưởng phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2015.Thực hiện tốt quy chế, quy định về đối thoại định kỳ giữa tổ chức Công đoàn và lãnh đạo đơn vị theo quy định. Chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động. Kiện toàn tổ chức Công đoàn cho phù hợp với mô hình tổ chức của chuyên môn. Quan tâm công tác phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
Tin ,ảnh: Minh Khuyên – CĐ Bưu điện TP