TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ phối hợp với UBND phường Trà Nóc vận động hiến máu hơn 85 đơn vị máu

Với nghĩa cử cao đẹp, nhân đạo trong công tác hiến máu cứu người – mang lại hy vọng sống cho nhiều người cần máu. Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ phối hợp với UBND phường Trà Nóc vận động hiến máu hơn 85 đơn vị máu.

Với nghĩa cử cao đẹp, nhân đạo trong công tác hiến máu cứu người – mang lại hy vọng sống cho nhiều người cần máu. Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ phối hợp với UBND phường Trà Nóc vận động hiến máu hơn 85 đơn vị máu.
 
Đợt hiến máu tình nguyện diễn ra vào lúc 7h30 ngày 25/2/2014 tại sân Ban Quản lý các KCX và CN Cần Thơ.
 
Với sự vận động nhiệt tình hăng hái của Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ đã thu hút đông đảo công nhân lao động trong các KCX và CN Cần Thơ tham gia đợt hiến máu lần này.
 
Trong những người tình nguyện hiến máu có nhiều công nhân đã từng tự nguyện tham gia hiến máu nhiều lần nhưng vẫn đầy nhiệt quyết thể hiện nghĩa cử cao đẹp của mình.
 
Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ sẽ tiếp tục vận động công nhân lao động tham gia hiến máu với phương châm “ vì sự sống của những người cần máu”.
 
Tin ảnh: Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ.