NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ tổ chức Hội nghị tập huấn Tài chính Công đoàn năm 2014

       Ngày 12/11/2014, Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ tổ chức Hội nghị tập huấn Tài chính Công đoàn năm 2014 cho 45 đồng chí là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch và kế toán Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp trong các KCX và CN Cần Thơ.
       Hội nghị đã triển khai một số văn bản, hướng dẫn mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về trích nộp kinh phí, đoàn phí Công đoàn; thu, chi, quản lý tài chính CĐCS; quy định khen thưởng đối với các đơn vị thực hiện tốt việc đóng kinh phí, đoàn phí Công đoàn; một số biểu mẫu về Tài chính Công đoàn…

      Ngày 12/11/2014, Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ tổ chức Hội nghị tập huấn Tài chính Công đoàn năm 2014 cho 45 đồng chí là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch và kế toán Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp trong các KCX và CN Cần Thơ.
       Hội nghị đã triển khai một số văn bản, hướng dẫn mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về trích nộp kinh phí, đoàn phí Công đoàn; thu, chi, quản lý tài chính CĐCS; quy định khen thưởng đối với các đơn vị thực hiện tốt việc đóng kinh phí, đoàn phí Công đoàn; một số biểu mẫu về Tài chính Công đoàn…
      Tại Hội nghị các đại biểu đã đặt nhiều câu hỏi thắc mắc, trao đổi những thuận lợi và khó khăn thực tế tại đơn vị trong việc thực hiện thu, chi Tài chính Công đoàn cơ sở. Thông qua Hội nghị các đại biểu nắm thêm nhiều quy định mới để áp dụng vào công tác thu, chi Tài chính Công đoàn của đơn vị cho phù hợp, nhằm tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động Công đoàn cơ sở tốt hơn.
Tin, ảnh: Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ.