TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

            Ngày 26-6-2014, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2014.
6 tháng đầu năm các cấp công đoàn KCX&CN Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Trong đó tổ chức tặng 650 phần quà cho công nhân lao động (CNLĐ) gặp khó khăn; tổ chức bàn giao 09 “Mái ấm công đoàn” cho CNLĐ gặp khó khăn; phối hợp với Công đoàn ngành Y tế tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 500 CNLĐ và người dân phường Trà Nóc gặp khó khăn. Kịp thời phối hợp giải quyết 5 vụ ngừng việc tập thể, với 1.030 CNLĐ tham gia; chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại dân chủ trong doanh nghiệp theo đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn Các KCX&CN Cần Thơ đã thành lập được 01 công đoàn cơ sở và phát triển 1.353 công đoàn viên; vận động CNLĐ đóng góp hơn 40 triệu đồng Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ”…

     
         Ngày 26-6-2014, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2014.
6 tháng đầu năm các cấp công đoàn KCX&CN Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Trong đó tổ chức tặng 650 phần quà cho công nhân lao động (CNLĐ) gặp khó khăn; tổ chức bàn giao 09 “Mái ấm công đoàn” cho CNLĐ gặp khó khăn; phối hợp với Công đoàn ngành Y tế tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 500 CNLĐ và người dân phường Trà Nóc gặp khó khăn. Kịp thời phối hợp giải quyết 5 vụ ngừng việc tập thể, với 1.030 CNLĐ tham gia; chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại dân chủ trong doanh nghiệp theo đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn Các KCX&CN Cần Thơ đã thành lập được 01 công đoàn cơ sở và phát triển 1.353 công đoàn viên; vận động CNLĐ đóng góp hơn 40 triệu đồng Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ”…
          Công đoàn Các KCX&CN Cần Thơ xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là: tiếp tục vận động CNLĐ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho CNLĐ; đẩy mạnh phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn trong các doanh nghiệp…

                     ANH DŨNG