NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2017

      Sáng ngày 17/02/2017, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu hoạt động công đoàn năm 2017. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ...


      Sáng ngày 17/02/2017, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu hoạt động công đoàn năm 2017. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc.
      Hội nghị đã thông qua Báo cáo tình hình doanh nghiệp, tình hình tư tưởng công nhân lao động và hoạt động Công đoàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán, dự thảo các chỉ tiêu thực hiện năm 2017. Tại Hội nghị các đại biểu đã thông tin về tình hình hoạt động của đơn vị mình và đóng góp ý kiến về các chỉ tiêu năm 2017 trong đó các chỉ tiêu trọng tâm được đóng góp nhiều ý kiến tại Hội nghị đó là về phát triển đoàn viên công đoàn, cần có kế hoạch thực hiện thật cụ thể; chỉ tiêu thành lập công đoàn cơ sở, đóng góp Quỹ “Tấm Lòng vàng Công đoàn Cần Thơ”, xây dựng Mái ấm Công đoàn, trích nộp kinh phí Công đoàn cũng được các đại biểu quan tâm.
      Ban Tổ chức Hội nghị đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự và sẽ điều chỉnh cho phù hợp, gởi về các Công đoàn cơ sở thực hiện trong năm 2017.

Tin, ảnh: Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ.