ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ, ngày 25/5/2022, Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tấp huấn Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ và công tác Tài chính Công đoàn.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thanh Thúy - Chủ tịch Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ và 54 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra, Kế toán Công đoàn cơ sở.

Hội nghị đã được nghe các đồng chí báo cáo viên triển khai các quy định mới, hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; công tác thu, chi tài chính Công đoàn cơ sở trong đó thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn, tỷ lệ sử dụng đối với phần kinh phí được giữ lại, chế độ phụ cấp cho Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, các nội dung về chi tham quan du lịch, thăm ốm, tặng quà và các biểu mẫu kèm theo….

Thông qua Hội nghị Tập huấn, cán bộ Công đoàn cơ sở được trang bị, cập nhật các nội dung mới, tiếp thu thêm các nghiệp vụ trong công tác thu chi Tài chính Công đoàn tại cơ sở. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Công đoàn trong tình hình mới. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022 của Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ.

Tin, ảnh: Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ.