TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ TỔ CHỨC SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÝ III VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ IV/2016

      Thực hiện Chương trình công tác năm 2016, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2016...


 


      Thực hiện Chương trình công tác năm 2016, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2016. Hội nghị diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 12/10/2016 tại Hội trường Ban Quản lý các KCX và CN Cần Thơ.
      Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kiều Duyên – Phó Trưởng Ban Quản lý các KCX và CN Cần Thơ, các đồng chí UVTV, UV BCH, UV UBKT Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ và trên 40 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ.
      Hội nghị đã thông qua Dự thảo Báo cáo hoạt động Công đoàn quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2016 với các mặt công tác đạt được đó là các hoạt động VHVN - TDTT, tuyên truyền quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn thành phố Cần Thơ được thực hiện thường xuyên; chỉ đạo CĐCS phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; chủ động phối hợp giải quyết ngừng việc tập thể, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ ở doanh nghiệp, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đạt chỉ tiêu kế hoạch năm. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế như công tác tuyên truyền chưa được triển khai rộng khắp, các doanh nghiệp còn khó khăn trong sản xuất, nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện trách nhiệm của mình đối với các quyền và lợi ích của người lao động đã được pháp luật quy định, đặc biệt là các chế độ chính sách đối với người lao động bị mất việc khi doanh nghiệp ngưng hoạt động hoặc phá sản, ảnh hưởng đến đời sống, gây hoang mang cho người lao động; việc thu kinh phí Công đoàn còn gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện nghĩa vụ nộp kinh phí Công đoàn theo quy định, việc vận động Quỹ “Tấm Lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” chưa đạt chỉ tiêu.
      Tại Hội nghị, Lãnh đạo Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện Liên đoàn Lao động thành phố và sẽ cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu của thành phố giao từ nay đến cuối năm.

Tin, ảnh: Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ