TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP PHỐI HỢP TỔ CHỨC TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2016

      Thực hiện Chương trình công tác năm 2016, Ban Thường vụ Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức Tập huấn ATVSLĐ triển khai các văn bản mới liên quan đến Luật ATVSLĐ năm 2016...

 
      Thực hiện Chương trình công tác năm 2016, Ban Thường vụ Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức Tập huấn ATVSLĐ triển khai các văn bản mới liên quan đến Luật ATVSLĐ năm 2016, cho cán bộ quản lý, người trực tiếp làm công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp trong các KCX và CN Cần Thơ vào ngày 06 - 07/12/2016.
      Tham dự Tập huấn có sự tham gia của đồng chí Trần Thanh Nhàn – Phó Trưởng ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; đại diện Ban Quản lý các KCX và CN Cần Thơ; đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Phòng Việc làm – An toàn Lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ; các đồng chí UV BTV, UV BCH, UV UBKT Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ; trên 120 học viên đến từ 65 doanh nghiệp trong các KCX và CN Cần Thơ.
      Lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức về công tác Bảo hộ lao động; những văn bản về ATVSLĐ; công tác ATVSLĐ tại cơ sở; các quy định của Pháp luật về ATVSLĐ; các yếu tố có hại, yếu tố nguy hiểm, phương pháp xác định và biện pháp phòng chống; ATVSLĐ trong thiết kế nhà xưởng; tổ chức cấp cứu tại chỗ; những vấn đề về phòng tránh tai nạn lao động…
      Sau 02 ngày tập huấn, các học viên nắm được những vấn đề cơ bản về công tác ATVSLĐ và tích cực triển khai các nội dung tập huấn đến anh chị em công nhân lao động trong quá trình tham gia lao động, sản xuất; tự bảo vệ mình và những người xung quanh tránh khỏi các tai nạn đáng tiếc xảy ra gây nguy hiểm đến tính mạng, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khoẻ của mình và mọi người; bảo vệ hạnh phúc gia đình cho người lao động và giúp duy trì sự phát triển bền vững doanh nghiệp.
 
Tin, ảnh: Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ