ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Sáng ngày 15/6/2022, Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2028 cho hơn 50 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ.

Hội nghị đã triển khai các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn cơ sở; thông qua Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở sẽ cụ thể hoá các nội dung, xây dựng kế hoạch đảm bảo thời gian, tiến độ tổ chức Đại hội theo chỉ đạo của Công đoàn cấp trên.

Đai hội Công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của đoàn viên, công nhân viên chức lao động cả nước và Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ nói riêng và cũng để các cấp công đoàn đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 đã qua.

Tin, ảnh: Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ.