TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH ME KONG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CĐCS LẦN THƯ NHẤT, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

        Sáng ngày 23/4/2016, tại Hội trường Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch Me Kong, Công đoàn cơ sở chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch Me Kong tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 -2021. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Đẹp – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều, ông Mai Văn Bé – Chủ tịch CĐCS Công ty và 22 đoàn viên công đoàn tham dự.

            Sáng ngày 23/4/2016, tại Hội trường Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch Me Kong, Công đoàn cơ sở chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch Me Kong tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 -2021. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Đẹp – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều, ông Mai Văn Bé – Chủ tịch CĐCS Công ty và 22 đoàn viên công đoàn tham dự.
           Qua báo cáo của Ban Chấp hành lâm thời cho thấy, Công đoàn cơ sở chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch Me Kong đã thực hiện tốt 3 chức năng của tổ chức công đoàn: Tích cực tuyên truyền giáo dục đoàn viên công đoàn nắm bắt chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy chế của cơ quan; chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động; các hoạt động xã hội khác.
            Phát biểu và chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Văn Đẹp – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của tổ chức Công đoàn vào sự phát triển của Công ty trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới cần năng động, sáng tạo hơn nữa để làm phong phú các hoạt động của Công đoàn; chăm lo  tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên Công đoàn; bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng, phát huy dân chủ, khắc phục khó khăn, xây dựng tổ chức Công đoàn Công ty ngày càng vững mạnh toàn diện.
          Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch Me Kong lần thứ nhất đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch Me Kong lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 03 đồng chí: ông Mai Văn Bé – Chủ tịch, bà Lê Thị Kim Cương – Phó Chủ tịch, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Ủy viên.
Tin, ảnh: Hoàn Vũ – LĐLĐ quận Ninh Kiều.