TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH ME KONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

           Vào lúc 9 giờ ngày 6/6/2015 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch Me Kong, Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015. Đây là Công đoàn cơ sở mới thành lập tổ chức Công đoàn kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2014, Hội nghị vinh dự đón tiếp ông Nguyễn Văn Đẹp – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều, ông Nguyễn Mạnh Thường – Phó Giám đốc công ty, ông Mai Văn Bé – Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng 25 đoàn viên công đoàn tham dự.

          Vào lúc 9 giờ ngày 06/6/2015 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch Me Kong, Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015. Đây là Công đoàn cơ sở mới thành lập tổ chức Công đoàn kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2014, Hội nghị vinh dự đón tiếp ông Nguyễn Văn Đẹp – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều, ông Nguyễn Mạnh Thường – Phó Giám đốc công ty, ông Mai Văn Bé – Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng 25 đoàn viên công đoàn tham dự.
            Ông Mai Văn Bé – Chủ tịch Công đoàn Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015. Ông Nguyễn Văn Đẹp – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động quận Ninh Kiều đã chúc mừng những thành tích đạt được của CĐCS Công ty trong 6 tháng đầu năm 2015, và thống nhất với phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí lưu ý công đoàn cơ sở cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên và người lao động, nhất là Bộ luật Lao động năm 2012, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, phối hợp với Ban Giám đốc chăm lo tốt đời sống đoàn viên, thực hiện tốt “Tháng hành động vì trẻ em” và năm học mới 2015 – 2016.
          Nhân dịp này Công đoàn Công ty đã tặng 33 phần quà cho đại biểu và đoàn viên công đoàn dự Hội nghị, mỗi phần quà trị giá 350.000 đ. Hội nghị kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.
Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều.