TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH MEKONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2015

           Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30/01/2016 tại Hội trường Chi nhánh Công ty CP Đầu tư xây dựng và Du lịch Me Kong, CĐCS Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Du lịch Me Kong tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016. Đến dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Đẹp – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều, Ông Nguyễn Hoàng Cương  - Giám đốc chi nhánh Công ty, ông Mai Văn Bé – Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng 22 công đoàn viên tham dự.

           Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30/01/2016 tại Hội trường Chi nhánh Công ty CP Đầu tư xây dựng và Du lịch Me Kong, CĐCS Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Du lịch Me Kong tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016. Đến dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Đẹp – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều, Ông Nguyễn Hoàng Cương  - Giám đốc chi nhánh Công ty, ông Mai Văn Bé – Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng 22 công đoàn viên tham dự.
          Ông Mai Văn Bé – Chủ tịch Công đoàn Công ty thông qua báo cáo hoạt động công đoàn năm 2015 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Năm 2015 Công đoàn công ty thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động vào các dịp Lễ, Tết Nguyên đán, Quốc tế phụ nữ 8/3, 20/10, chăm lo cho con đoàn viên vào dịp năm học mới, Tết Trung thu, đóng góp đầy đủ các quỹ do Liên đoàn Lao động quận phát động. Về công tác tài chính thực hiện thu, chi đúng quy định, thu và nộp đoàn phí, kinh phí công đoàn về Liên đoàn Lao động quận đầy đủ.
          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đ/c Nguyễn Văn Đẹp – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận đề nghị trong thời gian tới CĐCS Công ty quan tâm và chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho anh, em đoàn viên công đoàn và đề nghị BCH Công đoàn công ty tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 – 2021, thực hiện Nghị định của Chính phủ, chủ doanh nghiệp phải tổ chức Hội nghị người lao động, kết hợp với chính quyền Công ty thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ…
            Ông Mai Văn Bé – Chủ tịch Công đoàn Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận và hứa sẽ thực hiện sau nghỉ tết. Hội nghị kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.
                 Tin, ảnh: Hoàn Vũ - Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều