TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Công đoàn cơ sở cơ quan Liên đoàn Lao động và các Hội quần chúng Hội nghị điều chỉnh nhiệm kỳ 2012 - 2017

    Chiều ngày 02/10/2015, tại Hội trường Huyện ủy Thới Lai, CĐCS cơ quan LĐLĐ và các Hội quần chúng tổ chức Hội nghị điều chỉnh nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đến dự và chỉ đạo tại Hội nghị có đồng chí Võ Minh Thông - Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện và tất cả đoàn viên CĐCS dự.

          Chiều ngày 02/10/2015, tại Hội trường Huyện ủy Thới Lai, CĐCS cơ quan LĐLĐ và các Hội quần chúng tổ chức Hội nghị điều chỉnh nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đến dự và chỉ đạo tại Hội nghị có đồng chí Võ Minh Thông - Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện và tất cả đoàn viên CĐCS dự.
         Hội nghị đã thông qua báo cáo CĐCS giai đoạn 2012 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2017; đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội Công đoàn huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu bổ sung Ban Chấp hành CĐCS, đại biểu dự Đại hội Công đoàn huyện Thới Lai nhiệm kỳ mới.
         Trong giai đoạn 2012 - 2015 CĐCS Cơ quan LĐLĐ và các Hội quần chúng đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Với nỗ lực phấn đấu của tất cả đoàn viên, Ban Chấp hành CĐCS sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong hoạt động giai đoạn 2015 - 2017.
Tin, ảnh: Duy Tân (LĐLĐ huyện Thới Lai)