TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN TMDL CẦM THI GIANG TỔ CHỨC LỄ RA MẮT THÀNH LẬP VÀ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI

      Vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 14/11/2016, tại Hội trường Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Cầm Thi Giang, Công đoàn cơ sở Công ty làm lễ ra mắt thành lập và kết nạp đoàn viên mới. Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Lệ Huyền - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều, đồng chí Võ Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty, đồng chí Nguyễn Ngọc Thái - Chủ tịch Công đoàn cùng 14 đoàn viên công đoàn Công ty tham dự.
 


      Vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 14/11/2016, tại Hội trường Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Cầm Thi Giang, Công đoàn cơ sở Công ty làm lễ ra mắt thành lập và kết nạp đoàn viên mới. Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Lệ Huyền - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều, đồng chí Võ Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty, đồng chí Nguyễn Ngọc Thái - Chủ tịch Công đoàn cùng 14 đoàn viên công đoàn Công ty tham dự.  
      Buổi lễ diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, thay mặt BCH Công đoàn cơ sở, đồng chí Nguyễn Ngọc Thái - Chủ tịch CĐCS hứa quyết tâm cùng BCH Công đoàn lâm thời tổ chức tốt các hoạt động Công đoàn cơ sở Công ty trong thời gian tới để công đoàn thực sự là cầu nối giữa người lao động với Ban lãnh đạo Công ty, là chỗ dựa đáng tin cậy của người lao động, góp phần thúc đẩy hoạt động của Công ty ngày càng đạt hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Thay mặt Ban Chấp hành lâm thời, đồng chí Chủ tịch CĐCS công ty đã thông qua phương hướng hoạt động của công đoàn trong thời gian tới, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của công đoàn cơ sở theo quy định và hướng dẫn của công đoàn cấp trên, để góp phần vào sự phát triển của công ty và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
      Tại buổi lễ, đồng chí Võ Thanh Tùng - Chủ tịch Hôi đồng quản trị, Giám đốc Công ty cảm ơn sự quan tâm của Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều đã thành lập tổ chức công đoàn, đồng chí hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Ban Chấp hành công đoàn hoạt động tốt.
      Phát biểu tại buổi lễ ra mắt đồng chí Nguyễn Lệ Huyền - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận chúc mừng các đồng chí trong Ban Chấp hành lâm thời, cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Công ty. Đồng chí đề nghị BCH Công đoàn lâm thời cần nhanh chóng nắm bắt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, đồng thời đề nghị Ban Giám đốc Công ty quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ để Công đoàn Công ty hoạt động đạt hiệu quả.
 
Tin, ảnh: Hoàn Vũ – LĐLĐ quận Ninh Kiều