TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông và Vận tải tổ chức Đại hội điểm

      Ngày 23/6/2017, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông và vận tải trực thuộc Công đoàn ngành Giao thông vận tải đã tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2017-2022...
 

 
      Ngày 23/6/2017, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông và vận tải trực thuộc Công đoàn ngành Giao thông vận tải đã tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2017-2022.
      Đến dự Đại hội có: Đồng chí Trần Văn Kỳ - Giám đốc Công ty; Đồng chí Dương Thanh Tuấn - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Thị Hương - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành, các Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ngành, Chủ tịch các Công đoàn cơ sở thuộc ngành Giao thông vận tải và đoàn viên công đoàn cơ sở Cty Cổ phần xây dựng Giao thông và vận tải tham dự đại hội.
      Tại đại hội, các đại biểu đã bàn các giải pháp khắc phục hạn chế, rút ra những kinh nghiệm, phương thức, tổ chức hoạt động hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đoàn viên nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới, xây dựng công đoàn đạt tiêu chuẩn vững mạnh.
      Đại hội điểm đã giúp các công đoàn cơ sở trong ngành học hỏi trao đổi, rút kinh nghiệm để tổ chức đại hội các công đoàn cơ sở đạt kết quả tốt hơn.

Tin, ảnh: Công đoàn ngành GTVT thành phố