TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY TNHH THÉP PHƯƠNG NAM 3 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CĐCS LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

      Vào lúc 8 giờ ngày 18/12/2016, tại trụ sở Công ty TNHH Thép Phương Nam 3, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thép Phương Nam 3 tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 -2021. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Đẹp – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều...


      Vào lúc 8 giờ ngày 18/12/2016, tại trụ sở Công ty TNHH Thép Phương Nam 3, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thép Phương Nam 3 tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 -2021. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Đẹp – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều, đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Linh – Giám đốc Công ty, đồng chí Trần Trung Nhân – Chủ tịch CĐCS Công ty và 11 đoàn viên công đoàn tham dự.
      Qua báo cáo của Ban Chấp hành lâm thời cho thấy, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thép Phương Nam 3 đã thực hiện tốt 3 chức năng của tổ chức công đoàn: Tích cực tuyên truyền giáo dục đoàn viên công đoàn nắm bắt chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các quy chế của cơ quan; chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động; tham gia các hoạt động xã hội khác.
      Phát biểu và chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Văn Đẹp – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Công đoàn cơ sở vào sự phát triển của Công ty trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới cần năng động, sáng tạo hơn nữa để làm phong phú các hoạt động của Công đoàn; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên Công đoàn; phát huy dân chủ, khắc phục khó khăn, xây dựng tổ chức Công đoàn Công ty ngày càng vững mạnh toàn diện.
      Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thép Phương Nam 3 lần thứ nhất đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thép Phương Nam 3 lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 03 đồng chí: Nguyễn Trung Nhân – tái đắc cử Chủ tịch, Thái Trần Anh – Phó Chủ tịch, Phạm Thị Hồng Khoa - Ủy viên ban Chấp hành.
 
Tin, ảnh: Hoàn Vũ – LĐLĐ quận Ninh Kiều