TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Công đoàn cơ sở Hội Nông dân: Về nguồn thăm di tích lịch sử Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ

            Trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016), Ban Chấp hành CĐCS Hội Nông dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Công đoàn cơ sở Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ tổ chức về nguồn, họp mặt kỷ niệm và thăm di tích lịch sử cấp quốc gia "Ðịa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Ðỏ" tại thị trấn Cờ Đỏ.

             Trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016), Ban Chấp hành CĐCS Hội Nông dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Công đoàn cơ sở Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ tổ chức về nguồn, họp mặt kỷ niệm và thăm di tích lịch sử cấp quốc gia "Ðịa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Ðỏ" tại thị trấn Cờ Đỏ.
             Tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Văn Tư - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Ðỏ:
             Đêm 10/11/1929,  trong một căn nhà tại đồn điền Cờ Đỏ, Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ ra đời, gồm 03 đồng chí: Hà Huy Giáp, Nguyễn Văn Nhung và đồng chí Bảy Núi. Đồng chí Hà Huy Giáp làm Bí thư chi bộ. Đây là chi bộ đầu tiên được thành lập tại Cần Thơ và là nơi tập trung nông dân, tá điền và người dân lao động làm thuê; là cơ sở vững chắc cho chi bộ tập trung lãnh đạo đấu tranh chống lại chế độ áp bức, bốc lột của thực dân Pháp. Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ ngày càng lớn mạnh, cùng với Đảng bộ Thới Đông lãnh đạo nhân dân giành chiến thắng trong Cách mạng Tháng 8 năm 1945; cùng Đảng bộ tỉnh Cần Thơ lãnh đạo cách mạng giải phóng miền Nam giành chiến thắng lịch sử 30/4/1975, thống nhất đất nước.
             87 năm hình thành và phát triển, một chặng đường dài đầy vẻ vang, Đảng bộ Cờ Đỏ luôn nỗ lực lãnh đạo quân và dân Cờ Đỏ đấu tranh giành độc lập và dựng xây quê hương ngày thêm giàu đẹp. Đảng bộ Cờ Đỏ tiếp tục giữ vững truyền thống cách mạng, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
                           BCH CĐCS Hội Nông dân TP.Cần Thơ