TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ PHỐI HỢP CÙNG CHÍNH QUYỀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2015

      Sáng ngày 07 tháng 02 năm 2015, tại Hội trường Sở Xây dựng, Công đoàn cơ sở Ban quản lý phát triển khu đô thị mới Cần Thơ ( trực thuộc Công đoàn ngành Xây dựng ) phối hợp cùng Lãnh đạo Ban tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm 2015, kết hợp tổng kết hoạt động của Ban năm 2014.
         Đến dự Hội nghị có đồng chí Mai Như Toàn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng và đồng chí Dương Thị Thanh Huyền,Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng TP Cần Thơ

          Sáng ngày 07 tháng 02 năm 2015, tại Hội trường Sở Xây dựng, Công đoàn cơ sở Ban quản lý phát triển khu đô thị mới Cần Thơ ( trực thuộc Công đoàn ngành Xây dựng ) phối hợp cùng Lãnh đạo Ban tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm 2015, kết hợp tổng kết hoạt động của Ban năm 2014.
         Đến dự Hội nghị có đồng chí Mai Như Toàn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng và đồng chí Dương Thị Thanh Huyền,Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng TP Cần Thơ
         Tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014; đánh giá tình hình thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở. Hội nghị đã  bầu Ban Thanh tra nhân dân mới do đ/c Hà Hoàng Khang, làm Trưởng ban. Phong trào thi đua năm 2015 phát động được toàn thể công chức, viên chức tích cực hưởng ứng. Kết thúc Hội nghị đã ký kết giao ước giữa Trưởng ban và Chủ tịch Công đoàn cơ sở, thông qua Quy chế phối hợp hoạt động giữa Lãnh đạo Ban và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở
          Đây là đơn vị đầu tiên trong ngành tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức. Trước Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015, toàn ngành  đã có 03/04 cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức; 05/17 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động.
                                 TIN, ẢNH:BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG