TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ PHƯỜNG AN HỘI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

      Sáng ngày 19/5/2017, Công đoàn cơ sở phường An Hội tổ chức Đại hội lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự Đại hội có Đ/c Trần Hữu Tuấn – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều, đ/c Lý Hoàng Chương – Bí thư Đảng ủy phường, đ/c Nguyễn Văn Bé – Chủ tịch CĐCS phường ...


      Sáng ngày 19/5/2017, Công đoàn cơ sở phường An Hội tổ chức Đại hội lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự Đại hội có Đ/c Trần Hữu Tuấn – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều, đ/c Lý Hoàng Chương – Bí thư Đảng ủy phường, đ/c Nguyễn Văn Bé – Chủ tịch CĐCS phường và 53 đoàn viên Công đoàn tham dự. Tại Đại hội, các đại biểu được nghe báo cáo đánh giá tình hình CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017; phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành CĐCS; tổng hợp các ý kiến đóng góp văn kiện đại hội.
      Nhiệm kỳ qua, CĐCS phường An Hội đã tham gia quản lý, tổ chức các phong trào thi đua trong đoàn viên công đoàn với nhiều nội dung phong phú, mang lại hiệu quả cao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị tại địa phương; hằng năm mỗi đoàn viên đăng ký thực hiện một việc làm thiết thực gắn với nhiệm vụ được phân công; Công đoàn đã tham mưu với chính quyền tạo điều kiện để cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.; vận động đoàn viên đóng Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” 12.865.000 đồng.
      Hoạt động Công đoàn cơ sở phường An Hội có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, công tác chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động luôn được quan tâm. Bên cạnh đó, CĐCS còn vận động thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước như: "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà","Xây dựng Cơ quan đạt chuẩn văn hóa"...
      Đại hội CĐCS phường An Hội lần thứ IV đã bầu Ban Chấp hành mới và biểu quyết thông qua 7 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.
      Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở phường An Hội nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 07 đồng chí; bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Tin, ảnh: Hoàn Vũ – LĐLĐ quận Ninh Kiều