TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM HỌC 2015 - 2016

           Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 19/10/2015, tại trường THCS Trường Long đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm học 2015 - 2016.
          Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Ngọc Diễm - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền đến dự chỉ đạo Hội nghị và 54 đồng chí là cán bộ CCVCLĐ của trường cùng tham dự Hội nghị.

            Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 19/10/2015, tại trường THCS Trường Long đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm học 2015 - 2016.
          Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Ngọc Diễm - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền đến dự chỉ đạo Hội nghị và 54 đồng chí là cán bộ CCVCLĐ của trường cùng tham dự Hội nghị.
         Tại Hội nghị, đồng chí Lương Thanh Ly  - Hiệu trưởng của trường thông qua báo cáo hoạt động của đơn vị năm học 2014 - 2015 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 - 2016. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hải phụ trách Thanh tra nhân dân thông qua báo cáo hoạt động thanh tra trong đơn vị trong thời gian qua. Đồng chí Lê Văn Thuận - Chủ tịch Công đoàn thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2014 – 2015, phương hướng hoạt động Công đoàn, và Quy chế thi đua, khen thưởng năm học 2015 - 2016.
           Hội nghị đã tích cực đóng góp và bổ sung cho phương hướng nhiệm vụ và giao ước thi đua. Đồng chí Trần Thị Ngọc Diễm - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện phát biểu ghi nhận thành tích mà đơn vị đã đạt được trong năm học vừa qua và nêu lên một số vấn đề cần lưu ý trong công tác thi đua, khen thưởng để hoạt động của đơn vị trong năm học mới đạt hiệu quả cao. Đồng chí Lương Thanh Ly  - Hiệu trưởng của trường tiếp thu ý kiến chỉ đạo đồng thời ghi nhận các ý kiến của tập thể đóng góp để đưa vào Nghị quyết thực hiện.
         Hội nghị CBCC-VC Trường THCS Trường Long được tổ chức dân chủ trực tiếp để toàn thể CBCC-VC tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Nghị quyết Hội nghị được thông qua với 100% CBCC-VC tán thành và 100% đăng ký giao ước thi đua năm học 2015 - 2016.
                              Tin: Tuyết Nghiêm – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Phong Điền