TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VĂN PHÒNG QUẬN ỦY NINH KIỀU PHỐI HỢP TỔ CHỨC TẬP HUẤN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NĂM 2016

      Căn cứ Kế hoạch số 18-KH/QU ngày 09/8/2016 của Quận ủy Ninh Kiều về tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2016 của Quận ủy Ninh Kiều..


      Căn cứ Kế hoạch số 18-KH/QU ngày 09/8/2016 của Quận ủy Ninh Kiều về tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2016 của Quận ủy Ninh Kiều. Vào lúc 7 giờ ngày 11/8/2016 Công đoàn cơ sở Văn Phòng Quận ủy Ninh Kiều phối hợp với Công đoàn cơ sở Ủy ban nhân dân quận, CĐCS các Ban Đảng và các CĐCS đoàn thể chính trị - xã hội, Ủy ban MTTQVN quận, Đội Phòng cháy, chữa cháy số 1 Công An quận Ninh Kiều tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2016. Đến dự có đ/c Trần Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, Đ/c Nguyễn Lệ Huyền – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận, lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể quận, cùng 13 thành viên Đội phòng cháy, chữa cháy là cán bộ, đoàn viên công đoàn thuộc các phòng, ban đoàn thể Quận ủy Ninh Kiều.
      Buổi tập huấn tuyên truyền Luật phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy; cách phòng tránh thoát nạn, thoát hiểm trong một vụ cháy tại gia đình, nơi làm việc, nơi đông người; tổ chức, điều hành và chỉ đạo các hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong cơ quan. Phạm vi, nguyên tắc hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Đội phòng cháy, chữa cháy; các tình huống cơ bản trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy ….
 
Tin, ảnh: Hoàn Vũ – Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều