TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VĂN PHÒNG QUẬN ỦY NINH KIỀU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM 2016

          Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Công văn số 93/QĐ-LĐLĐ ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Liên đoàn Lao động quận về việc chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức; viên chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

            Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Công văn số 93/QĐ-LĐLĐ ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Liên đoàn Lao động quận về việc chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức; viên chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
            Vào lúc 14 giờ ngày 18/02/2016 CĐCS Văn Phòng Quận ủy Ninh Kiều phối hợp chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016. Đến dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Trung Nhân – Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, đ/c Lê Cẩm Thoa – Phó Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, đ/c Lê Văn Đầy – Trưởng Ban Dân vận Quận ủy kiêm Phó Ban Chỉ đạo xây dựng thực hiện quy chế dân chủ quận Ninh Kiều, đ/c Trần Hữu Tuấn – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận và 23 đ/c cán bộ, công chức của Văn phòng Quận ủy.
            Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng – Phó Chánh Văn phòng Quận ủy thông qua báo cáo công tác văn phòng cấp ủy năm 2015: tham mưu Thường trực Quận ủy kiểm tra, làm việc với các chi, đảng bộ trực thuộc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. quốc phòng – an ninh, phối hợp với các ban đảng tham mưu, phục vụ cho Thường trực Quận ủy chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc  tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2015, CĐCS Văn phòng Quận ủy được sự hỗ trợ và chỉ đạo sâu sát của cấp ủy và Thủ trưởng đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn Văn phòng thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.
           Thông qua Hội nghị Cán bộ công chức năm 2016 đã phát huy dân chủ, công khai trong các hoạt động của đơn vị, tạo điều kiện tốt nhất để mỗi cán bộ, công chức và người lao động phát huy hết khả năng và nhiệt tình của mình, chăm lo xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất hành động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2016. Hội nghị kết thúc vào lúc 16 giờ 55 phút cùng ngày.
Tin, ảnh: Hoàn Vũ – LĐLĐ quận Ninh Kiều