TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Công đoàn GD&ĐT huyện Cờ Đỏ đã vận động CB-GV-NV tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2016

         Thực hiện kế hoạch của Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Cờ Đỏ năm 2016 về chỉ tiêu hiến máu tình nguyện trong đội ngũ CB-GV-NV ngành Giáo dục. Ngày 19/4/2016, Công đoàn GD&ĐT huyện Cờ Đỏ đã vận động 87 CB-GV-NV của 4 xã Thạnh Phú, Trung Hưng, Trung An, Trung Thạnh tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2016

   
        Thực hiện kế hoạch của Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Cờ Đỏ năm 2016 về chỉ tiêu hiến máu tình nguyện trong đội ngũ CB-GV-NV ngành Giáo dục. Ngày 19/4/2016, Công đoàn GD&ĐT huyện Cờ Đỏ đã vận động 87 CB-GV-NV của 4 xã Thạnh Phú, Trung Hưng, Trung An, Trung Thạnh tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2016
         Với mục đích ý nghĩa của việc “Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp”, “một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại” hầu hết CB-GV-NV ngành Giáo dục đều tích cực tham gia nhiệt tình. Trong 4 tháng đầu năm 2016 toàn ngành đã tham gia hiến 184 đơn vị máu đạt 76,6% so với chỉ tiêu giao, toàn ngành sẽ quyết tâm hoàn thành đạt kế hoạch dứt điểm trong tháng 11 năm 2016./.
                                                           Tin, ảnh: LĐLĐ huyện Cờ Đỏ