TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

CÔNG ĐOÀN GD&ĐT QUẬN BÌNH THỦY TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, NĂM 2013

Thực hiện Công văn số 81/LĐLĐ, ngày 26/02/2014 của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc tuyên truyền Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
 

 
Thực hiện Công văn số 81/LĐLĐ, ngày 26/02/2014 của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc tuyên truyền Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
 
Căn cứ văn bản “Hướng dẫn tuyên truyền Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và nội dung được học tập quán triệt về những nội dung cơ bản của Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức
.
Công đoàn Giáo dục và Đào tạo quận phối hợp với Phòng GD&ĐT Bình Thủy tổ triển khai, những nội dung cơ bản của Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có 90 đại biểu (là UV BCH Công đoàn GD&ĐT, Hiệu trưởng, Chủ tịch và Phó Chủ tịch CĐCS của 30 đơn vị trực thuộc).
 
Qua buổi triển khai, các đại biểu đã quán triệt được những nội dung cơ bản của Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
 
Theo kế hoạch, các Công đoàn cơ sở trực thuộc sẽ tiếp tục triển khai đến các cán bộ, công đoàn viên và người lao động của đơn vị quán triệt học tập và làm theo những quy định của Hiến pháp.
 
Tin: Thanh Đào (Chủ tịch CĐGD&ĐT quận Bình Thủy)

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung