TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN THỐT NỐT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2015-2016 TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017

      Được sự thống nhất của lãnh đạo các cấp, sáng ngày 27 tháng 9 năm 2016 tại hội trường Phòng giáo dục và đào tạo quận Thốt Nốt, Công đoàn Giáo dục quận tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2015-2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017.


      Được sự thống nhất của lãnh đạo các cấp, sáng ngày 27 tháng 9 năm 2016 tại hội trường Phòng giáo dục và đào tạo quận Thốt Nốt, Công đoàn Giáo dục quận tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2015-2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017.
      Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Lương Hiển Vinh - Ủy viên BCH LĐLĐ thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục thành phố; đồng chí Trần Minh Dũng - Ủy viên BCH LĐLĐ thành phố Cần Thơ, Chủ tịch LĐLĐ quận Thốt Nốt; đồng chí Nguyễn Văn Tâm – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt.
      Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn và hoạt động Nữ công năm học 2015-2016, những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2016-2017; ba tham luận của CĐCS trường học đã minh họa thêm cho các hoạt động phong phú của công đoàn.
      Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Minh Dũng – Chủ tịch LĐLĐ quận Thốt Nốt đã tuyên dương những kết quả mà CĐGD quận đã đạt được trong năm qua; đồng chí đề nghị CĐGD từ quận đến các trường học tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, phát huy dân chủ, phối hợp với chuyên môn phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua. Đồng chí Nguyễn Văn Tâm – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt – đề nghị các cấp công đoàn cần tăng truyền công tác tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch của Công đoàn các cấp; làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công đoàn để tổ chức Công đoàn luôn là tổ ấm cho người lao động.
      Hội nghị đã trao Bằng khen của LĐLĐ thành phố cho 05 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng công đoàn đạt vững mạnh năm học 2015-2016.
      Phát động thi đua năm học 2016-2017 đồng chí Nguyễn Thế Vũ – Chủ tịch Công đoàn giáo dục quận kêu gọi BCH các CĐCS trường học và toàn thể đoàn viên, người lao động quyết tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Cuộc vận động “Hai không” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; đề cao “Dân chủ-Kỷ cương–Tình thương–Trách nhiệm”, góp phần vào thành tích chung của giáo dục quận nhà.

Tin, ảnh: Công đoàn Giáo dục quận Thốt Nốt