TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Công đoàn Giáo dục huyện Thới Lai phối hợp tổ chức các hoạt động và Hội thi Đồ dùng dạy học

        Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai về việc chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn cơ sở giai đoạn 2012-2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2015-2017; đến ngày 10/3/2015 các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục huyện đã tổ chức sơ kết dứt điểm.

          Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai về việc chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn cơ sở giai đoạn 2012-2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2015-2017; đến ngày 10/3/2015 các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục huyện đã tổ chức sơ kết dứt điểm.
         Để thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp và đại hội Công đoàn Giáo dục sắp tới, công đoàn Giáo dục huyện phát động các phong trào thi đua như : Triển lãm ảnh hoạt động công đoàn cơ sở, thực hiện các công trình, sản phẩm, các phần việc thi đua tại đơn vị. Các đơn vị đã đăng ký trên 400 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm áp dụng vào công tác quản lý và chuyên môn; hơn 200 sản phẩm tham gia Hội thi sáng tạo khoa học ( ĐDDH)  cấp huyện.
         Trong tháng 3/2015, công đoàn Giáo dục huyện đã vận động CBCC đóng góp trên 80 triệu đồng cho Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” năm 2015, xét đề nghị hỗ trợ Mái ấm công đoàn cho 13 đồng chí có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Hướng tới, công đoàn Giáo dục huyện sẽ vận động 100% CBCC của ngành đóng góp xây dựng công trình Tượng đài Gạc Ma để hoàn thành chỉ tiêu năm 2015.
Tin: Duy Tân.

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung