TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Công đoàn Giáo dục huyện Thới Lai tổ chức Hội thi Chủ tịch Công đoàn cơ sở giỏi

          Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2016). Được sự thống nhất của Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai và Chi bộ Phòng GD & ĐT huyện, Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội thi Cán bộ công đoàn giỏi năm học 2015 - 2016.

           Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2016). Được sự thống nhất của Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai và Chi bộ Phòng GD & ĐT huyện, Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội thi Cán bộ công đoàn giỏi năm học 2015 - 2016.
          Tham dự hội thi có 42 đồng chí là Chủ tịch công đoàn cơ sở trường học trực thuộc Công đoàn giáo dục huyện. Mục đích tổ chức hội thi nhằm khảo sát kiến thức hiểu biết về tổ chức Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật Công đoàn , kiến thức về kỹ năng tổ chức các hoạt động công đoàn cơ sở.
            Hình thức thi gồm có ba nội dung: Thi Hồ sơ; kiến thức, xử lý tình huống và phần thi soạn thảo văn bản.
Tin, ảnh: Công đoàn Giáo dục Thới Lai.