TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN VĨNH THẠNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2015 - 2016

      Sáng ngày 30 tháng 8 năm 2016 tại hội trường Trung tâm Giáo Dục thường xuyên huyện Vĩnh Thạnh, Công đoàn Giáo dục huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2015 - 2016 ...


      Sáng ngày 30 tháng 8 năm 2016 tại hội trường Trung tâm Giáo Dục thường xuyên huyện Vĩnh Thạnh, Công đoàn Giáo dục huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2015 - 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017. Đến dự có đồng chí Đoàn Quốc Hưng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, đồng chí Nguyễn Văn Liếng - Phó Trưởng phòng GD & ĐT huyện và các đồng chí UV BCH, UBKT CĐGD và 55 đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các công đoàn cơ sở trực thuộc về dự.
      Trong năm qua BCH Công đoàn Giáo dục huyện Vĩnh Thạnh tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức các phong trào và hoạt động công đoàn đạt kết quả tốt. Đội ngũ CNVCLĐ trong toàn ngành đã nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Đồng chí Đoàn Quốc Hưng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh phát biểu chỉ đạo mỗi Công đoàn viên phát huy vai trò tích cực để góp phần xây dựng Công đoàn thật sự vững mạnh. 
      Hội nghị đã tặng Bằng khen Liên đoàn Lao động thành phố cho 6 tập thể và 15 cá nhân, Giấy khen Công đoàn Ngành GD&ĐT TP cho 24 tập thể và 142 cá nhân, Giấy khen LĐLĐ huyện cho 12 tập thể và 210 cá nhân, Giấy khen CĐGD huyện 50 tập thể, 215 cá nhân.

Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh