TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN VĨNH THẠNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KÊT NĂM HỌC 2014 - 2015

        Công đoàn Giáo dục huyện Vĩnh Thạnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn  năm học 2014 - 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.

            Công đoàn Giáo dục huyện Vĩnh Thạnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn  năm học 2014 - 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.
            Hội nghị khai mạc vào lúc 7 g 30 ngày 15/9/2015; đến tham dự hội nghị có Đ/c Lương Hiển Vinh, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục thành phố  Cần Thơ; đ/c Vũ Bình Đức, Chủ tịch LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh, và trên 100 đ/c là UV.BCH Công đoàn Giáo dục huyện, Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn của 56 trường học trong huyện.
            Hội nghị đã báo cáo đánh giá thực chất hoạt động Công đoàn năm học 2014 - 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 - 2016. Năm học 2014 - 2015 đạt thành tích: 49 CĐCS vững mạnh xuất sắc, 2 CĐCS vững mạnh, 5 CĐCS khá (không có trung bình và yếu).
Hội nghị đã trao bằng khen của LĐLĐ thành phố gồm: 6 bằng khen tập thể, 10 bằng khen cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng CĐCS vững mạnh - xuất sắc, 6 bằng khen tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác nữ công năm học 2014 - 2015. Trao  Giấy khen của huyện cho 49 tập thể có thành tích xây dựng CĐCS vững mạnh - xuất sắc.
Tin - Ảnh: LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh