TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN VĨNH THẠNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI VÀ LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI) NĂM 2015

          Ngày 17/3/2015 Công đoàn Giáo dục huyện Vĩnh Thạnh đã tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến về bộ luật dân sự sửa đổi cho Hiệu trưởng các trường trên địa bàn huyện; UV BCH-UBKT CĐGD huyện; Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc.

          Ngày 17/3/2015 Công đoàn Giáo dục huyện Vĩnh Thạnh đã tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến về bộ luật dân sự sửa đổi cho Hiệu trưởng các trường trên địa bàn huyện; UV BCH-UBKT CĐGD huyện; Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc.
         Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Nghị quyết số 857/NQ của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của thành phố và huyện về tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi.
         Theo đó, nội dung lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Bộ Luật dân sự sửa đổi gồm: quy định chung; Quyền sở hữu và các vật quyền khác; Nghĩa vụ và hợp đồng; Thừa kế; Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; Điều khoản thi hành; Kỹ thuật trình bày các quy định của Bộ luật dân sự. Đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tập trung lấy ý kiến về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của trường, đơn vị mình và những vấn đề mà trường, đơn vị, ngành quan tâm hoặc về những nội dung liên quan trực tiếp đến đặc thù phát triển kinh tế - xã hội, phong tục, tập quán ở địa phương và những vấn đề mà địa phương quan tâm.
         Về hình thức lấy ý kiến được thực hiện bằng việc góp ý trực tiếp bằng văn bản gửi về phòng Giáo dục huyện.
                                                Tin: Công đoàn giáo dục huyện Vĩnh Thạnh

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung