TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC QUẬN BÌNH THỦY TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

            Thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ ngày 04/3/2010 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn giai đoạn 2010 – 2020” và Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc của Công đoàn GD&ĐT quận Bình Thủy.

            Thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ ngày 04/3/2010 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn giai đoạn 2010 – 2020” và Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc của Công đoàn GD&ĐT quận Bình Thủy.
            Từ ngày 11/8 đến ngày 14/8/2015, Công đoàn GD&ĐT quận Bình Thủy đã tổ chức 04 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc với hơn 140 cán bộ công đoàn tham dự gồm Chủ tịch và Phó Chủ tịch, Tổ trưởng (tổ phó), Ban Nữ Công, UBKT, Kế toán của 37 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
             Các lớp tập huấn được thực hiện theo phương pháp tích cực, mỗi lớp khoảng 30-40 học viên, nội dung trao đổi xoáy sâu vào nhiệm vụ, phương pháp hoạt động của Ban Chấp hành, Chủ tịch công đoàn, hoạt động Ban Nữ công, UBKT và công tài chính công đoàn cơ sở.
            Tin, ảnh: Thanh Đào – Chủ tịch CĐ GD&ĐT quận Bình Thủy

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung