TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC QUẬN CÁI RĂNG TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015- 2016

     Chiều ngày 30 tháng 09 năm 2016, tại hội trường Phòng Giáo dục, Công đoàn Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 – 2017...
 


      Chiều ngày 30 tháng 09 năm 2016, tại hội trường Phòng Giáo dục, Công đoàn Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 – 2017;
      Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Thị Phương phó Chủ tịch Công đoàn ngành GD&ĐT thành phố; đồng chí Nguyễn Văn An phó Phòng Giáo dục quận; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Dung Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cái Răng, đồng chí Tăng Chí Hùng, Chủ tịch Công đoàn GD&ĐT quận, các đồng chí UV BCH- UBKT Công đoàn GD&ĐT quận; các đồng chí Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn cơ sở, Trưởng Ban Nữ công các trường MN, TH, THCS trực thuộc tham dự.
      Đồng chí Tăng Chí Hùng, Chủ tịch Công đoàn GD&ĐT quận đã báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017.
      Hội nghị đã được nghe các báo cáo tham luận để minh họa thành tích hoạt động của Công đoàn. Năm học 2015-2016, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích thi đua xuất sắc được khen thưởng, 5 tập thể 5 cá nhân được nhận bằng khen của LĐLĐ thành phố Cần Thơ; 11 tập thể 27 cá nhân (trong đó 12 giấy khen cá nhân Hai giỏi) được nhận giấy khen của Công đoàn GD&ĐT thành phố Cần Thơ; và 12 tập thể, 34 cá nhân (trong đó 17 cá nhân Hai giỏi) được nhận giấy khen của Liên đoàn Lao động quận Cái Răng, 12 cá nhân nhận giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn GD&ĐT quận.

Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Cái Răng