NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC QUẬN NINH KIỀU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT NỬA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN NINH KIỀU NHIỆM KỲ 2013 – 2018

           Sáng ngày 29/12/2015 Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục – Đào tạo quận Ninh kiều tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục – Đào tạo quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2013 – 2018. Đến dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Hữu Thông, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; đồng chí Trần Hữu Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều, đồng chí Quan Mỹ Ly, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Ninh Kiều; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều và 126 cán bộ công đoàn ưu tú đại diện cho gần 3.000 đoàn viên trong ngành Giáo dục;

           Sáng ngày 29/12/2015 Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục – Đào tạo quận Ninh kiều tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục – Đào tạo quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2013 – 2018. Đến dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Hữu Thông, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; đồng chí Trần Hữu Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều, đồng chí Quan Mỹ Ly, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Ninh Kiều; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều và 126 cán bộ công đoàn ưu tú đại diện cho gần 3.000 đoàn viên trong ngành Giáo dục;
           Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục – Đào tạo quận Ninh Kiều đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các CĐCS, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đóng góp Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” số tiền: 323.522.000 đồng, ủng hộ xây dựng tượng đài chiến sĩ Gạc Ma, ủng hộ xây dựng bệnh xá cho nhân dân huyện đảo Trường Sa, giúp đồng bào bị lũ lụt, ủng hộ học sinh vùng sâu, vùng xa tổng cộng số tiền: 2.883.806.000 đồng.
           Hội nghị nửa nhiệm kỳ Công đoàn Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều diễn ra trong bối cảnh ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhiều hoạt động; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” và thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Năm học vừa qua với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục”, toàn ngành đã tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại địa phương.
            Phát biểu ý kiến chỉ đạo của Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều, đồng chí Trần Hữu Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều đã có những ý kiến chỉ đạo thiết thực cụ thể và sâu sát giúp cho Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều vận dụng và đề ra các giải pháp cụ thể trong quá trình chỉ đạo hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động đạt thành tích tốt nhất với nửa nhiệm kỳ còn lại.
                                    Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều