TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2015 – 2016 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 – 2017

      Nhằm kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm và triển khai phương hướng nhiệm vụ công đoàn 2016-2017, ngày 08 tháng 9 năm 2016, Công đoàn Giáo dục quận Bình Thủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017


      Nhằm kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm và triển khai phương hướng nhiệm vụ công đoàn 2016-2017, ngày 08 tháng 9 năm 2016, Công đoàn Giáo dục quận Bình Thủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017.
      Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Bà Bùi Thị Phương - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Cần Thơ; Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy; Bà Nguyễn Kiều Phương - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy; Ông Trương Văn Rua - Phó Trưởng phòng, kiêm Chủ tịch Công đoàn Giáo dục quận Bình Thủy, các chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở các trường học và đơn vị trực thuộc.
      Năm học 2015-2016, các cấp Công đoàn Giáo dục quận Bình Thủy đã khắc phục mọi khó khăn, tập trung bám sát phương hướng nhiệm vụ đề ra, với nhiều nỗ lực phấn đấu và hình thức hoạt động phong phú, sáng tạo để nâng cao chất lượng giáo dục nhằm thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Công đoàn Giáo dục quận Bình Thủy đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động trong toàn ngành đã nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.
      Phần thảo luận, tham luận tại hội trường, sau nội dung đề dẫn của đồng chí Lê Thị Hoài Thanh – Phó Chủ tịch CĐGD quận, các ý kiến phát biểu đều nhất trí cao với báo cáo tổng kết và 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017, đồng thời nhấn mạnh, minh chứng sinh động về kết quả hoạt động công đoàn Giáo dục, chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình hoạt động hiệu quả.
      Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy ghi nhận, biểu dương những kết quả hoạt động của CĐGD quận Bình Thủy, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền lợi cho người lao động; chăm lo xây dựng đội ngũ, đẩy mạnh phong trào thi đua và các cuộc vận động trong ngành sâu rộng, hiệu quả; đồng thời chỉ rõ những nhiệm vụ Công đoàn Giáo dục cần tiếp tục thực hiện trong thời gian đến, đặc biệt chú trọng chức năng tham gia quản lý trong công cuộc đổi mới và hội nhập hiện nay.
      Tại Hội nghị có 39 tập thể, 227 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn năm học 2015-2016 được biểu dương khen thưởng. Trong đó, Liên đoàn Lao động Thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 19 cá nhân, Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Cần Thơ tặng Giấy khen cho 16 tập thể và 60 cá nhân./.

Tin, ảnh: Trương Văn Rua - Chủ tịch CĐGD quận Bình Thủy