NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO QUẬN THỐT NỐT PHỐI HỢP TRIỂN KHAI LUẬT VIỆC LÀM, LUẬT TIẾP CÔNG DÂN CHO CĐCS TRƯỜNG HỌC

          Được sự thống nhất của Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt, Công đoàn Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức triển khai 02 luật đó là Luật Việc làm và Luật Tiếp công dân cho đối tượng là Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn các trường học.
          Sáng ngày 28 tháng 08 năm 2014 tại hội trường, trường THCS Thới Thuận đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị triển khai Luật Việc làm và Luật Tiếp công dân. Đến dự với Hội nghị có ông Trần Minh Dũng - Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận, ông Nguyễn Quang Diệu - Phó Trưởng phòng Giáo dục, cùng các đồng chí trong BCH Công đoàn GD-ĐT quận Thốt Nốt, và 92 đồng chí là Hiệu trưởng, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch CĐCS trường học. Hội nghị đã được nghe ông Nguyễn Văn Hạnh, chuyên viên phòng Giáo dục triển khai Luật Tiếp công dân có hiệu lực từ ngày 01/7/2014; ông Nguyễn Thế Vũ, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục-Đào tạo triển khai Luật việc làm có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

       
          Được sự thống nhất của Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt, Công đoàn Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức triển khai 02 luật đó là Luật Việc làm và Luật Tiếp công dân cho đối tượng là Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn các trường học.
          Sáng ngày 28 tháng 08 năm 2014 tại hội trường, trường THCS Thới Thuận đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị triển khai Luật Việc làm và Luật Tiếp công dân. Đến dự với Hội nghị có ông Trần Minh Dũng - Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận, ông Nguyễn Quang Diệu - Phó Trưởng phòng Giáo dục, cùng các đồng chí trong BCH Công đoàn GD-ĐT quận Thốt Nốt, và 92 đồng chí là Hiệu trưởng, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch CĐCS trường học. Hội nghị đã được nghe ông Nguyễn Văn Hạnh, chuyên viên phòng Giáo dục triển khai Luật Tiếp công dân có hiệu lực từ ngày 01/7/2014; ông Nguyễn Thế Vũ, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục-Đào tạo triển khai Luật việc làm có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.
          Qua gần một ngày làm việc, Ban Tổ chức đã triển khai đến Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn trường học các luật mới được ban hành, trên cơ sở tiếp thu tại Hội nghị các Chủ tịch Công đoàn sẽ về trường tổ chức triển khai lại cho tất cả 46 trường trong quận, đảm bảo mỗi cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trong các trường học đều nắm được nội dung chủ yếu của 02 luật trên.
                    Tin, ảnh: Công đoàn Giáo dục-Đào tạo quận Thốt Nốt