TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ TỔ CHỨC SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÝ III/2016 VÀ TẬP HUẤN CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN TRONG HỆ THỐNG CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

      Năm học 2016-2017 là năm học ngành Giáo dục tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo...
 

 
      Năm học 2016-2017 là năm học ngành Giáo dục tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện Chương trình công tác của Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Cần Thơ năm học 2016 – 2017.
       Vào ngày 28/9/2016, ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục thành phố đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn quý III và triển khai kế hoạch hoạt động Công đoàn quý IV năm 2016, đồng thời tập huấn công tác Thi đua khen thưởng, công tác Nữ công và công tác UBKT cho tất cả các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và UBKT Công đoàn Ngành; Chủ tịch Công đoàn Giáo dục quận (huyện); Chủ tịch Công đoàn và Ban Nữ công (hoặc phụ trách công tác Nữ công), Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra (hoặc phụ trách công tác kiểm tra) của các đơn vị trực thuộc.
      Với tinh thần học tập nghiêm túc của các cán bộ công đoàn cơ sở tham dự tập huấn, cách truyền đạt các nội dung theo phương pháp mới của Báo cáo viên, toàn thể đại biểu tham dự tập huấn đã quán triệt tốt các nội dung đã được triển khai.
      Tại hội nghị, đồng chí Lương Hiển Vinh, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Cần Thơ đã báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn quý III, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Công đoàn quý IV năm 2016 với những hoạt động thiết thực, đặc biệt là việc phát động “Phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đến các đơn vị trường học vừa được Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục thành phố triển khai theo chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam ở đầu năm học 2016 – 2017.
      Qua đánh giá của Ban tổ chức, với cách làm việc khoa học và nghiêm túc, Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp, đạt được mục tiêu đề ra.
 
Tin, ảnh: Vĩnh Hiên – Thanh Đào (CĐGD TP Cần Thơ)