NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Công đoàn Ngành Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG CHĂM LO ĐỜI SỐNG CHO CÁN BỘ, NHÀ GIÁO VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

  Ngày 16-8-2014, Công đoàn Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2013-2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015.
         Năm học 2013-2014, Công đoàn Ngành GD&ĐT TP Cần Thơ đã vận động cán bộ, nhà giáo, và người lao động (sau đây gọi tắt là CNVCLĐ) thực hiện tốt công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng công tác GD&ĐT; Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao qua đó tạo sân chơi bổ ích cho CNVCLĐ.

         
         Ngày 16-8-2014, Công đoàn Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2013-2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015.
         Năm học 2013-2014, Công đoàn Ngành GD&ĐT TP Cần Thơ đã vận động cán bộ, nhà giáo, và người lao động (sau đây gọi tắt là CNVCLĐ) thực hiện tốt công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng công tác GD&ĐT; Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao qua đó tạo sân chơi bổ ích cho CNVCLĐ. Công đoàn Ngành đã đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ xây dựng 22 “mái ấm công đoàn” tặng CNVCLĐ gặp khó khăn; Phát vay 410 triệu đồng từ quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo để phát triển kinh tế gia đình và mua sắm phương tiện sinh hoạt trong gia đình. Công đoàn Ngành đã vận động CNVCLĐ đóng góp hơn 235 triệu đồng hỗ trợ giáo viên, học sinh khó khăn vùng sâu, vùng xa, bị bão lụt và đóng góp ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa” với số tiền hơn 23,8 triệu đồng. Trong năm học 2013-2014, Công đoàn Ngành đã kết nạp được 400 công đoàn viên.
        Công đoàn Ngành GD&ĐT thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2014-2015 là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tăng cường giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho CNVCLĐ theo đúng quy định; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống giúp CNVCLĐ thêm an tâm công tác và cống hiến…

            ANH DŨNG