TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Công đoàn ngành Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ phối hợp bàn giao Mái ấm Công đoàn

         Ngày 18 tháng 5 năm 2015, Công đoàn ngành Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ phối hợp với Quỹ Xã hội – Từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam và Công đoàn Cơ quan Sở GTVT và CĐCS Thanh tra Giao thông tổ chức lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên công đoàn là Hồ Văn Hận, công tác tại Công đoàn Cơ quan Sở GTVT và Dương Minh Tâm là đoàn viên công đoàn CĐCS Thanh tra Giao thông thuộc Công đoàn ngành Giao thông vận tải. Ông Nguyễn Văn Sới.

          Ngày 18 tháng 5 năm 2015, Công đoàn ngành Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ phối hợp với Quỹ Xã hội – Từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam và Công đoàn Cơ quan Sở GTVT và CĐCS Thanh tra Giao thông tổ chức lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên công đoàn là Hồ Văn Hận, công tác tại Công đoàn Cơ quan Sở GTVT và Dương Minh Tâm là đoàn viên công đoàn CĐCS Thanh tra Giao thông thuộc Công đoàn ngành Giao thông vận tải. Ông Nguyễn Văn Sới. UVBCH Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Công đoàn ngành đã trao quyết định bàn giao căn nhà và tặng mỗi đoàn viên một phần quà trị giá 600.000 đồng.
Tin, ảnh: Công đoàn ngành GTVT TP