TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT QUÝ I NĂM 2017

      Vào lúc 7 giờ, 30phút ngày 7 tháng 4 năm 2017 tại phòng họp số 2 Sở Giao thông vận tải, Công đoàn ngành Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng năm 2017
 


      Vào lúc 7 giờ 30phút ngày 7 tháng 4 năm 2017 tại phòng họp số 2 Sở Giao thông vận tải, Công đoàn ngành Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng năm 2017
      Thành phần tham dự: UV Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch các công đoàn cơ sở đến tham dự. Hội nghị đã thông qua Báo cáo hoạt động công đoàn quí I và phương hướng hoạt động quí II; giới thiệu kiện toàn Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành, hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự đại hội công đoàn cơ sở tiến tới đại hội Công đoàn ngành Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2018-2023…
      Các đại biểu đã thảo luận những mặt làm được, những khó khăn vướng mắc và thống nhất thông qua các văn bản trên.

Tin, ảnh: Công đoàn ngành Giao thông vận tải thành phố