TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Công đoàn ngành Giao thông vận tải TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu năm 2016

          Vào lúc 15 giờ ngày 25/02/2015 tại Hội trường Sở Giao thông vận tải, Công đoàn ngành Giao thông vận tải TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu năm 2016. Tham dự Hội nghị có 25 Cán bộ Công đoàn chủ chốt của ngành, gồm tập thể Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành, các Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc ngành.

           Vào lúc 15 giờ ngày 25/02/2015 tại Hội trường Sở Giao thông vận tải, Công đoàn ngành Giao thông vận tải TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu năm 2016.
            Tham dự Hội nghị có 25 Cán bộ Công đoàn chủ chốt của ngành, gồm tập thể Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành, các Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc ngành.
            Tập thể Ban chấp hành Công đoàn ngành và các Công đoàn cơ sở thống nhất cao với các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2016 trên cơ sở thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn ngành Giao thông vận tải, nhiệm kỳ 2013 – 2018; phấn đấu đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công nhân, viên chức, lao động; thực hiện các công trình, sản phẩm thi đua, đăng ký gắn biển chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước; phát huy và đẩy mạnh các mô hình “Dân vận khéo” tại cơ sở; tích cực tham gia các cuộc vận động, quyên góp, chia sẻ khó khăn cùng công nhân lao động và cộng đồng …
           Với sự thống nhất cao, tập thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ngành Giao thông vận tải phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2016.
Tin, ảnh: Công đoàn ngành Giao thông vận tải TP