TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI VẬN ĐỘNG CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

    (CT)- Ngày 5-8-2014, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 7 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối 2014.
Trong 7 tháng đầu năm, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải thành phố đã vận động công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong ngành thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. 

     
        (CT)- Ngày 5-8-2014, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 7 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối 2014.
Trong 7 tháng đầu năm, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải thành phố đã vận động công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong ngành thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã góp phần giúp ngành thực hiện giải ngân vốn xây dựng cơ bản được hơn 127 tỉ đồng (đạt 78%) kế hoạch cả năm, đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý vận tải phương tiện – người lái, cơ khí giao thông - kiểm định; thanh tra – kiểm tra – giải quyết khiếu nại… Công đoàn ngành đã vận động CNVCLĐ ngành thực hiện được 2 mô hình “Dân vận khéo” và 50 công trình, sản phẩm thi đua, đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho ngành hàng trăm triệu đồng. 7 tháng đầu năm, 10/10 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và Hội nghị người lao động đúng quy định; vận động CNVCLĐ đóng góp hơn 14 triệu đồng “Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ”, hơn 48 triệu đồng cho Quỹ “Ngày vì người nghèo”, 80 phần quà tặng học sinh nghèo năm học 2014-2015…
        Dịp này, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ tặng Giấy khen cho 18 cá nhân đã tích cực tham gia Hội diễn Văn nghệ quần chúng CNVCLĐ TP Cần Thơ lần thứ X năm 2014.
                                    ANH DŨNG

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung