TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP & PTNT TỔ CHỨC HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CNVCLĐ NGÀNH NĂM 2014

      Ban Thường vụ Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng công nhân, viên chức, lao động ngành năm 2014, tại Hội trường Nhà Văn hóa Liên đoàn Lao động thành phố, ; Hội diễn có sự tham gia của 09 đơn vị công đoàn cơ sở với 29 tiết mục tham gia hội diễn.
             Hội diễn lần này là một hoạt động nằm trong chương trình hoạt động năm 2014 của Công đoàn ngành. Mục đích của Hội diễn là nhằm đánh giá chất lượng phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở thời gian qua; 

       
              Ban Thường vụ Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng công nhân, viên chức, lao động ngành năm 2014, tại Hội trường Nhà Văn hóa Liên đoàn Lao động thành phố, ; Hội diễn có sự tham gia của 09 đơn vị công đoàn cơ sở với 29 tiết mục tham gia hội diễn.
             Hội diễn lần này là một hoạt động nằm trong chương trình hoạt động năm 2014 của Công đoàn ngành. Mục đích của Hội diễn là nhằm đánh giá chất lượng phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở thời gian qua; thông qua đó để Ban Thường vụ Công đoàn ngành có định hướng để đưa phong trào phát triển cao hơn trong những năm tới. Hội diễn cũng nhằm tạo không khí phấn khởi chào mừng 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương  và kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 – 28/07/2014). Từ kết quả hội diễn này, Ban Thường vụ Công đoàn ngành sẽ tuyển chọn những tiết mục hay, những diễn viên xuất sắc để xây dựng thành đội văn nghệ quần chúng của ngành tham dự hội diễn do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức thời gian tới.
                             Tin, ảnh:  Lê Duy