TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP & PTNT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 8 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2014

 Ngày 26-9-2014, Ban Thường vụ Công đoàn ngành nông nghiệp & PTNT thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 8 tháng đầu năm 2014.
        Những tháng đầu năm các cấp Công đoàn của ngành nông nghiệp đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Trong đó, phát động phong trào thi đua thực hiện các công trình, đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2014, có 08 đề tài, 05 công trình chào mừng các ngày lễ lớn đã đăng ký về Liên đoàn lao động thành phố, đến nay có 1 công trình hoàn thành được Liên đoàn lao động thành phố chọn gắn biển chào mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7). Vận động CB-CNVCLĐ đóng các quỹ xã hội như: Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ”, “Tháng hành động vì trẻ em”, quỹ “Xoá đói giảm nghèo”, ủng hộ “Hoàng sa - Trường sa” , ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, quỹ “Vì bệnh nhân nghèo”, xây dựng 02 căn nhà cho CNLĐ số tiền là 185 triệu đồng, 476 tin nhắn ủng hộ “Hoàng sa -Trường sa”… Kịp thời phối hợp giải quyết 02 đơn khiếu nại thắc mắc của người lao động. Trong 8 tháng đầu năm, phát triển được 268 đoàn viên mới, có 4 đoàn viên chuyển đến, giới thiệu cho Đảng 26 kết nạp được 13 đồng chí.

         Ngày 26-9-2014, Ban Thường vụ Công đoàn ngành nông nghiệp & PTNT thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 8 tháng đầu năm 2014.
        Những tháng đầu năm các cấp Công đoàn của ngành nông nghiệp đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Trong đó, phát động phong trào thi đua thực hiện các công trình, đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2014, có 08 đề tài, 05 công trình chào mừng các ngày lễ lớn đã đăng ký về Liên đoàn lao động thành phố, đến nay có 1 công trình hoàn thành được Liên đoàn lao động thành phố chọn gắn biển chào mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7). Vận động CB-CNVCLĐ đóng các quỹ xã hội như: Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ”, “Tháng hành động vì trẻ em”, quỹ “Xoá đói giảm nghèo”, ủng hộ “Hoàng sa - Trường sa” , ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, quỹ “Vì bệnh nhân nghèo”, xây dựng 02 căn nhà cho CNLĐ số tiền là 185 triệu đồng, 476 tin nhắn ủng hộ “Hoàng sa -Trường sa”… Kịp thời phối hợp giải quyết 02 đơn khiếu nại thắc mắc của người lao động. Trong 8 tháng đầu năm, phát triển được 268 đoàn viên mới, có 4 đoàn viên chuyển đến, giới thiệu cho Đảng 26 kết nạp được 13 đồng chí.
        Công đoàn ngành nông nghiệp & PTNT thành phố Cần Thơ xác định nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm là: Tiếp tục vận động CNLĐ thực hiện phong trào thi đua yêu nước, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho CNLĐ; Rà soát giám sát thực hiện có hiệu quả các đề tài, công trình sản phẩm, mô hình “Dân vận khéo” đã đăng ký thi đua đầu năm, báo cáo về trên khen thưởng kịp thời.
                       Tin: Lê Duy

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung