TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013

Ngày 21/01/2014, Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2014. Đến dự hội nghị có đ/c Nguyễn Thị Kiều - Phó Giám đốc Sở nông nghiệp & PTNT, đ/c Phạm Thị Thanh Hiền - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố cùng các đ/c Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn ngành, Chủ tịch, Phó chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành.
 

 
Ngày 21/01/2014, Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2014. Đến dự hội nghị có đ/c Nguyễn Thị Kiều - Phó Giám đốc Sở nông nghiệp & PTNT, đ/c Phạm Thị Thanh Hiền - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố cùng các đ/c Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn ngành, Chủ tịch, Phó chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành.

Năm 2013, Công đoàn ngành đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ- thể dục thể thao nhân các ngày lễ - tết, đặc biệt là chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ; quan tâm chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động… Tổ chức phát động phong trào thi đua, đề tài lao động sáng tạo, các công trình thi đua; Mô hình dân vận khéo trong CNVCLĐ. Chỉ đạo CĐCS phối hợp với chính quyền tổ chức tốt Hội nghị CBCC, Đại hội CNVC, Hội nghị người lao động đạt chỉ tiêu đề ra. Tổ chức tuyên truyền nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành lần thứ IX (2013 – 2018) và nghị quyết Đại hội Công đoàn Cần Thơ (2013 – 2018), tổ chức hội thi tìm hiểu Bộ luật lao động và Luật Công đoàn năm 2012 có 17 đội tham gia, tổ chức lớp tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở trong ngành… Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2013, Công đoàn ngành đều đạt và vượt kế hoạch đề ra… Cũng nhân dịp này, Công đoàn ngành đã trao bằng khen của Liên đoàn lao động thành phố cho 03 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2013.

Tin, ảnh: Lê Duy