TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CNVCLĐ NĂM 2016

      Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2016). Ngày 15/6/2016, Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT thành phố Cần Thơ...      Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2016). Ngày 15/6/2016, Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT thành phố Cần Thơ tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng CNVCLĐ ngành Nông nghiệp năm 2016.
      Tham gia Hội thi có 11 CĐCS với tổng số 33 tiết mục văn nghệ thi diễn của hơn 110 CBCNV, NLĐ của Công đoàn ngành Nông nghiệp Nội dung thi ở 03 thể loại: hát, múa và tiểu phẩm. Chủ đề ca ngợi Tổ quốc; ca ngợi Đảng, Bác Hồ; ca ngợi biển đảo, quê hương, đất nước, truyền thống đấu tranh bảo vệ tổ quốc của dân tộc; ca ngợi giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; ca ngợi truyền thống, thành tựu ngành Nông nghiệp, kết quả “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; ca ngợi những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, ca ngợi thành phố Cần Thơ…
      Thông qua hội diễn văn nghệ nhằm tạo điều kiện cho CNVCLĐ có dịp giao lưu, học hỏi trao dồi nghệ thuật và phát huy tinh thần hăng say lao động, học tập, công tác, góp phần thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng trong CNVCLĐ, cổ vũ, động viên phong trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016.
      Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho đơn vị CĐCS Chi cục Thú y; giải Nhì cho đơn vị CĐCS Chi cục Thủy sản và 18 giải tiết mục.

Tin, ảnh: Công đoàn ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn