TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG TIẾP NHẬN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

      Vào lúc 14 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2016, được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ, Ban Thường vụ Công đoàn Cục Quản lý đường bộ IV đã tiến hành...


      Vào lúc 14 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2016, được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ, Ban Thường vụ Công đoàn Cục Quản lý đường bộ IV đã tiến hành bàn giao Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần 720 về trực thuộc Công đoàn ngành Xây dựng TP Cần Thơ với 104 đoàn viên / 117 CNVCLĐ, trong đó có 33 nữ.
      Thay mặt Ban Thường vụ ông Vũ Minh Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Quản lý đường bộ IV báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần 720 tại Công đoàn Cục Quản lý đường bộ IV, mong muốn Công đoàn cơ sở Công ty tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của mình tại địa phương, cụ thể là tại Công đoàn ngành Xây dựng TP Cần Thơ
      Đại diện Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng đồng chí Dương Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Công đoàn ngành phấn khởi tiếp nhận Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần 720 về trực thuộc. Ban Thường vụ Công đoàn ngành sẽ tiếp tục chỉ đạo Công đoàn cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ từ nay đến cuối năm và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng Công đoàn ngành Xây dựng ngày càng vững mạnh và phát triển.

Tin, ảnh: Công đoàn ngành Xây dựng