TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI ĐIỂM CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CP SADICO CẦN THƠ

      Sau thời gian hướng dẫn, xem xét văn kiện, chuẩn bị nhân sự đúng quy trình theo Hướng dẫn 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 Tổng Liên đoàn. Ngày 08/7/2017 tại Hội trường Nhà hàng Hoa sứ, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ...
 


      Sau thời gian hướng dẫn, xem xét văn kiện, chuẩn bị nhân sự đúng quy trình theo Hướng dẫn 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 Tổng Liên đoàn. Ngày 08/7/2017 tại Hội trường Nhà hàng Hoa sứ, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng TP Cần Thơ.
      Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Dương Thị Thanh Huyền, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng TP Cần Thơ cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ và hơn 15 đồng chí Chủ tịch CĐCS trong ngành về dự rút kinh nghiệm.
      Đại hội đã triệu tập 105 đại biểu đại diện cho 245 đoàn viên toàn công ty. Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2012 – 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tại đại hội các đại biểu đã thảo luận và thống nhất cao với các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cho nhiệm kỳ mới. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 07 đồng chí, trong đó có 01 nữ ; đại hội cũng tổ chức thí điểm bầu trực tiếp Chủ tịch tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Triết tái đắc cử Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.
      Kết thúc đại hội, Công đoàn ngành chỉ đạo Hội nghị rút kinh nghiệm, đánh giá những việc được và chưa được của đại hội điểm để các đại biểu học tập, rút kinh nghiệm, để tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở tại đơn vị, doanh nghiệp mình được tốt hơn. Đến nay đã có 14/20 Công đoàn cơ sở đã đăng ký lịch đại hội về thường trực Công đoàn ngành, tập trung từ tháng 7 đến tháng 10/2017.
      Tập thể Ban chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng quyết tâm chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo quy định.
 
Tin, ảnh : Công đoàn ngành Xây dựng thành phố