NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG HỌP BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ IX, QUYẾT TÂM PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2014

          Vào lúc 8 giờ 30 ngày 03/10/2014 tại Sở Xây dựng, Công đoàn ngành Xây dựng tổ chức họp Ban Chấp hành lần thứ IX để sơ kết công tác quý III, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2014.
          Qua kết quả công tác quý III và kếtquả hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2014, Công đoàn ngành xây dựng đã thực hiện tốt: công tác tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Công đoàn các cấp; tổ chức, tham gia tốt Hội diễn văn nghệ quần chúng, Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp ngành và thành phố, thực hiện đăng ký thi đua đạt yêu cầu và đúng thời gian quy định, đăng ký Công đoàn vững mạnh, phong trào thi đua “Giỏi việc nước – đảm việc nhà ” đạt 100%, vận động đạt và vượt chỉ tiêu Quỹ “Tấm lòng vàngCông đoàn Cần Thơ”, “Tháng hành động vì trẻ em”; trích nộp kinh phí ước đạt vượt chỉ tiêu 220 triệu/năm 2014, đưa tin phản ánh kịp thời hoạt động của ngành trên trang Website của Liên đoànLao động thành phốvà của ngành … Để tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2014,

       
          Vào lúc 8 giờ 30 ngày 03/10/2014 tại Sở Xây dựng, Công đoàn ngành Xây dựng tổ chức họp Ban Chấp hành lần thứ IX để sơ kết công tác quý III, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2014.
          Qua kết quả công tác quý III và kếtquả hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2014, Công đoàn ngành xây dựng đã thực hiện tốt: công tác tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Công đoàn các cấp; tổ chức, tham gia tốt Hội diễn văn nghệ quần chúng, Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp ngành và thành phố, thực hiện đăng ký thi đua đạt yêu cầu và đúng thời gian quy định, đăng ký Công đoàn vững mạnh, phong trào thi đua “Giỏi việc nước – đảm việc nhà ” đạt 100%, vận động đạt và vượt chỉ tiêu Quỹ “Tấm lòng vàngCông đoàn Cần Thơ”, “Tháng hành động vì trẻ em”; trích nộp kinh phí ước đạt vượt chỉ tiêu 220 triệu/năm 2014, đưa tin phản ánh kịp thời hoạt động của ngành trên trang Website của Liên đoànLao động thành phốvà của ngành … Để tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2014, Công đoàn ngành và các Công đoàn cơ sở trực thuộc nổ lực vượt qua khó khăn, phát huy vai trò của các thành viên Ban Chấp hành, tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ nhau trong các mặt công tác, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, thúc đẩy phong trào thi đua nước rút, thực hiện tốt các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cán bộ công chức, công nhân lao động, đánh giá, xếp loại công đoàn vững mạnh năm 2014, phấn đấu không có Công đoàn cơ sở trung bình và yếu kém.
        Thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm của 3 tháng cuối năm. Ban Chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2014.
                    TIN, ẢNH: BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NGÀNH